Rewir lanserar Wow by Rewir – en eventbyrå med fokus på starka varumärkesupplevelser

Rewir, som ingår i Intellecta-koncernen, lanserar idag dotterbolaget Wow by Rewir som ett led i Intellectas strategi att renodla och tydliggöra bolagens spetskompetenser.

Anne Årneby, VD på Rewir, lyfter fram satsningens koppling till strategin framåt.

- Under året har Rewir fokuserat på att utveckla verksamheten och förstärka det vi är bäst på - strategi med varumärket som ledstjärna. Vi ser ett markant skifte från ord till handling i strategiarbetet idag. Inget varumärke kan längre byggas på några allmänt hållna värdeord. Starka varumärken måste byggas av handling.

Rewir fokuserar på strategi och implementering som inkluderar visuella identiteter, design, rörliga medier och medarbetarinvolvering. En av Rewirs spetskompetenser - att ge strategin liv genom medarbetarna - förstärktes genom förvärvet av den digitala implementeringsbyrån Idellum tidigare i år. Möteskommunikation har ingått som en integrerad del i Rewirs implementeringserbjudande under flera års tid.

- Vi möter en växande efterfrågan på starka upplevelser och events som verkligen levererar på strategin och varumärkeslöftet. Vi vill visa att vi även erbjuder vårt knivskarpa eventerbjudande separat. Därför tydliggör vi vårt eventerbjudande mot marknaden genom att lansera Wow by Rewir samtidigt som Rewir även fortsättningsvis kommer använda möteskommunikation som en bärande del i olika varumärkesimplementeringar, säger Anne Årneby.

Lotta Karlsvärd är byråledare för det nya bolaget. Eva Ruttkay är Creative Director.

- Lanseringen markerar en stor satsning på event, vilket är fantastiskt roligt, säger Lotta Karlsvärd. Vår övertygelse är att omvälvande upplevelse är ett oslagbart sätt att frigöra kraften och engagemanget som finns hos människor. Vi har allt som krävs genom hela eventprocessen på plats – från strategi till projektledning genom framtagning av koncept, design, film, genomförande, mätningar och utvärdering. Vi brinner för nya intryck, nya skärningspunkter och oförutsedda kopplingar. Det är det som är vårt ”Way of Work” och Wow för oss, berättar Lotta Karlsvärd.

Wow by Rewir, som är ett helägt dotterbolag till Rewir, kommer inledningsvis ha ett 15-tal medarbetare som arbetar dedikerat med event. Verksamheten kommer att drivas i nära samarbete med Rewirs övriga medarbete för att nyttja och samordna bolagens kompetenser.

Läs gärna mer på rewir.com och wowbyrewir.com

Rewir är Sveriges ledande strategiska varumärkesbyrå med kontor i Stockholm och Shanghai med ca 55 anställda. Rewir har sedan starten 1996 arbetat med att utveckla organisationers varumärken och kommunikation. Rewir ingår i den börsnoterade Intellecta-koncernen.