Intellectas koncernchef ökar sitt aktieinnehav

Intellecta AB informerar om att koncernchefen ökat sitt aktieinnehav i bolaget.

Yann Blandy, VD och koncernchef, köpte 4,200 aktier den 29 juli och äger nu 38,720 aktier i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 070 716 17 31, yann.blandy@intellecta.se
Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 070 735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.