Intellecta-koncernen vinner nya kunder och uppdrag

Intellecta-koncernen rapporterade i sin delårsrapport om en ökad efterfrågan av mer kvalificerade tjänster under början av året. Denna efterfrågan fortsätter, vilket visar sig en en rad nya kunder och stora uppdrag till koncernens bolag.

Intellecta-koncernen har inlett samarbete med bl.a. följande uppdragsgivare:

Bysted AB (Malmö): Ikaros Cleantech, Vergic, Region Blekinge samt Blomsterfén

Bysted A/S (Köpenhamn): Danske Minoriteter i Sydslesvig samt Sundhetsstyrelsen

Hilanders (Stockholm): Svenskt Vatten

Intellecta Corporate (Stockholm): SAAB Automobile Parts

Intellecta/Propeople joint-venture (Köpenhamn): Roskilde och Vallensbaek Kommun

Ineko (Årsta): Jernhusen och Trafikverket

OnTime (Nacka): Operation Smile Sverige

Rewir (Stockholm): Sjöfartsverket

Intellecta Corporate har också blivit flerfaldigt belönade för sitt arbete för ICA och uppdraget för ICA:s Goda Affärer, en tidning som bl.a. lyfter fram hållbarhetsfrågor. Priserna inkluderar Första Pris i Resumés nya kategori Månadens Content, Guld i Guldbladet, samt tidigare även Silver i Svenska Designpriset.