Intellecta AB (publ) klättrar i Allbright-rapporten

Intellecta klättrar fyra steg upp till 14e plats av ca 250 bolag i 2013 års Allbright-rapport.

Intellecta flyttar fram positionerna med fyra steg till 14e plats totalt (från 18e plats 2012) och tar samtidigt steget in på tio-i-topplistan på Small Cap-listan med en 8e placering. I branschligan (Industri) kommer Intellecta på fjärde plats.

Intellecta har 50 % kvinnor i ledningsgruppen (3 st) samt 29 % kvinnor i styrelsen. Av Intellectas åtta dotterbolagsvd:ar är tre kvinnor.

Årets Allbright-rapport visar tecken på förbättring när det gäller kvinnlig representation i styrelser och koncernledning. Antalet bolag som saknar kvinnor i ledningsgruppen har minskat från 100 företag till 86. Det är enligt rapporten en mycket positiv utveckling för näringslivet, trots att det fortfarande finns mycket att förbättra.

(Allbright-rapporten publiceras årligen av stiftelsen Allbright)