Twitter fortsätter öka stort i Sverige

I dag släpper Intellecta Corporate sin årliga mätning av det svenskspråkiga twitter – Twittercensus. Det är den mest omfattande mätningen och analysen av svenska twitter och görs för tredje året i rad.

De viktigaste resultaten:

Twitter fortsätter att öka i Sverige
Hög tillväxt i populärkulturella klustret
Twitter är inte enhetligt

Under förra året registrerades 192 000 nya konton, och i dag finns totalt en halv miljon (475 000) svenska Twitterkonton.
Precis som tidigarebår är aktiviteten ojämnt fördelad: En liten minoritet står för den största delen av aktiviteten på Twitter. Ungefär 220 000 konton har skrivit ett inlägg den senaste månaden, att jämföra med förra årets siffror på 164 000. De mest aktiva – de som skrivit i snitt minst ett Twittermeddelande om dagen – har ökat från 53 000 till 80 000. En ökning med 66 procent.

– Twitter fortsätter öka stort, och även om vi ser en avmattning under slutet av 2012 och början av 2013 så har Twitter i Sverige växt
 enormt sen vår senaste mätning, säger Hampus Brynolf, chef för digital strategi  på Intellecta Corporate.

Twitter har anklagats för att vara en elitkanal och fortsättningsvis är journalister det vanligaste förekommande yrket som angetts i den
 korta kontobeskrivningen som finns på Twitter. Men i antal konton är grupper som intresserar sig för sport eller nöje större. Samtidigt som ytterligare grupper har hittat till Twitter. Den så kallade Twittereliten har alltså spätts ut.

Genom att skapa en relationskarta över de twitterkonton som är mest aktiva framträder olika kluster av användare: teknikintresserade, sportkluster,
politik, media och så vidare.  
– Det mest intressanta fyndet är att se exakt hur fragmenterat Twitter är. Vi pratar om Twitter som en helhet, men det en person i medieklustret
 eller sportklustret ser är fundamentalt olika verkligheter. Ofta finns inget överlapp. Ändå envisas vi med att prata om Twitter som ett, säger Hampus Brynolf.


Kartan över svenska Twitter finns att se på
www.twittercensus.se/graph2013 (användarnamn: tc lösenord: twittercensus13). Lösenordet tas bort 15.00. Presentation av hela Twittercensus 2013 hålls i Spårvagnshallarna 15.00 i dag. Pressbilder, presentation och excel-grafer finns på www.twittercensus.se/press