Finska twitter fortfarande i tidig utveckling

Intellectas twittermätning Twittercensus lanseras i dag för den finskspråkiga twittervärlden. Resultaten skiljer sig inte stort från de första svenska mätningarna som gjordes för tre år sedan. Journalister och kulturperosnligheter finns i finska Twittersfären, men kanalen når inte ut brett.

Twittercensus har identifierat 63 632 twitterkonton som skriver på finska, vilket motsvarar drygt en procent av befolkningen. Det första kontot registrerades 2006.  

I början av 2009 sågs i Sverige en veritabel Twitterexplosion, då en lång rad journalister, kultur- och mediepersonligheter i skaffade konton och anamade mediet. Någon sådant genombrott har inte setts i Finland.
- En tolkning är att det inflytande media haft på Twitters utbredning i Sverige saknats i Finland, säger Hampus Brynolf, chef digital strategi på Intellecta.

Av de 64 000 konton är 26 000 aktiva, definierat som att kontoinnehavaren har skrivit minst ett twittermeddelande de senaste 30 dagarna. Denna siffra kan jämföras med den svenska siffran på 171 000 aktiva konton från förra året.

En markant skillnad är också att Finländare i mycket lägre utsträckning uppdaterar via mobila enheter såsom iPhone eller Androidtelefoner.

- Landet som tidigare ledde den mobila revolutionen har helt klart hamnat på efterkälken när det kommer till att använda sociala medier mobilt, fortsätter Hampus.

Årets mätning av det svenska twitter släpps tisdagen den 12 mars.