Intellectas medarbetare bland superkommunikatörer

Intellecta-medarbetare bland Näringslivets 150 superkommunikatörer och 50 Bubblare.

Vid en ceremoni i går på Fotografiska utsåg Näringslivet 150 superkommunikatörer och 50 Bubblare.

Med på listan av superkommunikatörer är Anne Årneby, VD på Rewir, som ingår i Intellecta-koncernen. 

Bland Bubblarna (de som var med i juryns diskussioner men hamnade precis utanför topp 150-listan) återfinns Hampus Brynolf, digital strateg på Intellecta Corporate.

Juryn som bestod av Per Schlingman, Pia Gideon, Fredrik Sjöshult, Michaëla Blomquist och Claes de Faire har utvärderat närmare 500 personer.

Avgörande för placeringarna är att kommunikationsinsatsen ska vara relevant för en större allmänhet, vara innovativ och nyskapande, ha visat sig ge effekt i format av genomslag, inspirerat till efterföljare, väckt debatt, lett till ekonomiska framsteg och innehålla en utmaning i form av komplexitet.

För ytterligare information, kontakta:

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB, 070-735 0702

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB  070-716 1731

  

Intellectas affärsidé är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Intellecta Consulting (byrå- och konsulttjänster) samt Intellecta Infolog (informationslogistik). Vi är cirka 380 medarbetare på sju orter i Sverige, Danmark och Kina. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster.

Vision – Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär.
www.intellecta.se