Mission

Intellecta’s mission är att öka våra kunders konkurrensförmåga genom att erbjuda spjutspetskompetenser och innovativa kommunikationslösningar.

Genuin affärsförståelse, thought leadership, kreativitet och innovation samt prestation driver vår mission

Vision

We are Northern Europe’s Most Talented and Best Performing Communications Advisors.
We offer our customers and people the strength of our network combined with the edge of specialized agencies.

Norra Europa

De nordiska länderna är Intellectas hemmamarknad och expansionsplattform
Vi följer med och arbetar med våra kunder var än de är

Mest kompetenta:

Varje bolag ska vara en av topp tre i sin kategori
Förmåga att attrahera och behålla ”stjärnkompetens” inom varje bolag

Framgångsrika

Se finansiella mål

Kommunikationsrådgivare

Strategisk och taktisk rådgivning inom alla kommunikationsdiscipliner.