Yann_190x190

Yann Blandy

VD och koncernchef
Född: 1971
Utbildning och bakgrund: DESS Human Resources & Industrial Relations, Sorbonnes Universitet, Paris. Tillträdde som koncernchef för Intellecta 13 augusti 2012 och kommer närmast från positionen som VD för Cision Europe. Företagsledande befattningar sedan 1997.
Övriga styrelseuppdrag: Inga.
Aktieinnehav: 55 365 B-aktier privat, 10 098 B-aktier via kapitalförsäkring på Nordnet, 15 000 optionsrätter.

AndersB_190x190

Anders Borg

Ordförande i Intellecta Corporate AB och chef Intellecta Sverige
Född: 1958
Utbildning och bakgrund:Journalistexamen från Stockholms universitet. Kom till Intellecta 2001 från Svenska Dagbladet, där han var redaktionschef och chef för Näringslivsredaktionen.
Övriga styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 10 000 optionsrätter.

ProP_michael_190x190

Michael Koefoed Steensborg Drejer

Koncernchef på FFW
Född: 1978
Utbildning och bakgrund: Examen från Interactive Media and Marketing Academy. Kom till Intellecta hösten 2013 via förvärvet av Propeople. Sedan 2010 rådgivare för startups inom STARTX Stanford Accelerator.
Övriga styrelseuppdrag: Inga.
Aktieinnehav:  17 985 B-aktier via bolag.

Zofia_190x190

Zofia Hansson

Ekonomi och finansdirektör i Intellecta AB
Född: 1952
Utbildning och bakgrund:Ekonomimagister samt företagsledarutbildning. Företagsledande befattningar sedan 1984, vVD och CFO i ABS Byggsystem AB 1984–94.
Aktieinnehav: 13 000 B-aktier, 10 000 optionsrätter.