Kalender

Kommande händelser

 • Bokslutskommuniké (oktober-december) – 17 februari 2017
 • Årsstämma 2016 – 11 maj 2017 kl 16.00
 • 3-månadersrapport (januari-mars) – 11 maj 2017
 • 6-månadersrapport (januari–juni) 21 juli 2017
 • 9-månadersrapport (januari–september) 10 november 2017
 • Bokslutskommuniké (januari–december) 16 februari 2018

Tidigare händelser

 • 9-månadersrapport (juli-september) – 11 november 2016
 • 6-månadersrapport (april-juni) – 22 juli 2016
 • 3-månadersrapport (januari–mars) – 12 maj 2016
 • Årsstämma 2015 – 12 maj 2016 kl.16.00
 • Boklutskommuniké (oktober– december) – 19 februari 2016
 • 9-månadersrapport (juli–september) – 5 november 2015
 • 6-månadersrapport (april–juni) – 24 juli 2015
 • 3-månadersrapport (januari–mars) – 7 maj 2015
 • Årsstämma 2014 – 7 maj 2015 kl. 16.00
 • Bokslutskommuniké (oktober-december) – 20 februari 2015
 • 9-månadersrapport (juli – september) – 7 november 2014
 • 6-månadersrapport (april – juni) – 25 juli 2014
 • 3-månadersrapport (januari – mars) – 8 maj 2014
 • Årsstämma 2013 – 8 maj 2014 kl. 16.00

Tyst period

Intellecta tillämpar en tyst period på 30 dagar före publicering av delårsrapporter och årsredovisningar. Under denna period träffar inte koncernens representanter analytiker, investerare eller finansiell media.