Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna Leila Swärd Ramberg (utskottets ordförande), Richard Ohlson och Lars Wahlström.

Ersättningsutskottets uppdrag är att besluta om ersättning och avtal för koncernchefen och att dessutom ge denne råd i ersättningsfrågor till ledande befattningshavare när så erfordras.