Revisorer

Årsstämman omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Nuvarande huvudansvarig auktoriserade revisorn Madeleine Endre avgår. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Bo Lagerström har utsetts till huvudansvarig för revisionen.