Bolagsstyrning

Intellectas styrelse och ledning strävar efter att leva upp till aktieägarnas och andra intressenters krav på en effektiv och väl fungerande verksamhetsstyrning.

De senaste årens bolagsstyrningsrapporter för Intellecta AB (publ) i pdf-format: