Affärsmodell

Värdebaserad prissättning

Unika och komplexa uppdrag – såsom analys, strategi, koncept och affärsutveckling baserad på sann affärsförståelse – genererar inkomst utifrån en värdebaserad prissättning för varje unikt uppdrag.

Timbaserad prissättning

Integrerad kommunikation – vår vanligaste uppgift – genererar inkomst huvudsakligen utifrån timbaserad prissättning.

Modulbaserad prissättning

Paketlösningar – inkomster från standardiserade och paketerade produkter genererar inkomst utifrån modulbaserad prissättning.

De mer unika och komplexa uppdragen som innefattar analys, strategi, koncept och affärsutveckling på basis av en djup förståelse för kundernas affär genererar intäktsströmmar genom värdebaserad prissättning för de unika uppdragen. Intjäningen från mer standardiserade och paketerade produkter och kommunikationstjänster leder till en skalbar omsättningstillväxt. Kärnan i Intellectas erbjudande är integrerad kommunikation som således sträcker sig från det unika kommunikationsbehovet till det mer standardiserade.