Insynsregister

I enlighet med den nya Marknadsmissbruksförordningen (MAR) är Intellecta skyldigt att tillhandahålla ett offentligt register över personer i ledande ställning med permanent tillgång till insiderinformation i Intellecta.

Person i ledande ställning Befattning Inkluderad från
Andersen, Ole Styrelseledamot 2014-05-08
Andersson, Inger Annan befattning 2010-08-17
Arwin, Kristofer Styrelseledamot 2017-05-11
Blandy, Yann VD 2012-08-13
Borg, Anders Annan befattning 2010-11-22
Brynolf, Hampus Annan befattning 2012-08-24
Drejer, Michael Annan befattning 2016-06-21
Fredrikson, Lars Större Innehavare 1999-02-10
Fredrikson, Lars Styrelseledamot 2005-12-21
Hagberg, Claes Annan befattning 2008-04-01
Hansson, Zofia Annan befattning 1995-09-19
Hodann, Pål Styrelseledamot 2012-05-10
Lagerström, Bo Revisor 2014-05-08
Lindberg, Leif Större Innehavare 1999-02-01
Ohlson, Richard Större Innehavare 2003-08-14
Ohlson, Richard Styrelseledamot 2005-12-21
Salmela, Timo Annan befattning 2017-07-01
Swärd, Leila Styrelseledamot 2012-05-10

För samtliga listade gäller:
Intellecta AB
Organisationsnummer 556056-5151.
Birger Jarlsgatan 57 B
104 32 Stockholm
Telefon +46 10 212 20 00
Telefax +46 10 212 28 00
www.intellecta.com